CHILGOZA
MRP Rs. 200.00 Rs. 190.00
CHIRAUNJI
MRP Rs. 125.00 Rs. 110.00
CHUHARA BLACK
MRP Rs. 30.00 Rs. 25.00
CHUHARA WHITE
MRP Rs. 35.00 Rs. 32.00
DATE CROWN FARD
MRP Rs. 212.00 Rs. 170.00
DATE CROWN FARD 1KG
MRP Rs. 395.00 Rs. 360.00
DATE CROWN KHALAS
MRP Rs. 309.00 Rs. 285.00
FP BADAM
MRP Rs. 120.00 Rs. 110.00
FP KAJU 1PC
MRP Rs. 160.00 Rs. 140.00
FP KAJU 2PC 100GM
MRP Rs. 140.00 Rs. 125.00
FP KISHMISH
MRP Rs. 80.00 Rs. 60.00
GOLA BURADA
MRP Rs. 35.00 Rs. 30.00
GOLA LACHA
MRP Rs. 40.00 Rs. 35.00
JEWEL FARMER CASHEWS PALIN CRUNCHY
MRP Rs. 445.00 Rs. 425.00
JEWEL FARMER CASHEWS SALTED CRUNCHY
MRP Rs. 485.00 Rs. 450.00
JEWEL FARMER PISTACHIOS ROASTED AND SALTED IRANI
MRP Rs. 485.00 Rs. 475.00
JEWEL FARMER ROASTED & SALTED ALMONDS
MRP Rs. 345.00 Rs. 325.00
JEWEL FARMER WALNUTS KERNELS
MRP Rs. 495.00 Rs. 475.00
KAJU 2 PC
MRP Rs. 200.00 Rs. 185.00
KALBAVI CASHEWS CHATPATA CHAAT 250GM
MRP Rs. 395.00 Rs. 385.00
KHUMANI
MRP Rs. 100.00 Rs. 95.00
MAGAZ 50G
MRP Rs. 35.00 Rs. 30.00
NUTRAJ SIGNATURE PISTACHIOS ROASTED & SALTED 200GM
MRP Rs. 399.00 Rs. 360.00
NUTRAJ SIGNATURE WALNUT KERNELS 200GM
MRP Rs. 299.00 Rs. 220.00
PISTA
MRP Rs. 235.00 Rs. 230.00
PISTA ROASTED
MRP Rs. 130.00 Rs. 125.00
TARBUZ MEENG
MRP Rs. 25.00 Rs. 20.00